(+84) 463.28.7979

HIS USB 3.0 – HDMI: Mở rộng không gian làm việc


HIS USB 3.0 to HDMI sử dung giao tiếp USB 3.0, dữ liệu được truyền tải thoải mái hơn nhiều và tất nhiên là cũng tương thích ngược với USB 2.0, hỗ trợ tối đa xuất tín hiệu ra đến 6 màn hình tất cả (gộp nhiều thiết bị lại với nhau), hỗ trợ độ phân giải FullHD 1080p, âm thanh chất lượng cao và tương thích hoàn toàn với DirectX 10 và DirectX 11.

HIS-USB-30

Sản phẩm chưa có giá bán chính thức nhưng thời điểm ra mắt chính thức sẽ vào đầu tháng 12 năm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>