(+84) 463.28.7979

Hitlinks: thị phần Windows Phone lần đầu vượt Symbian tại châu Âu


Bên cạnh Statcounter, một công ty khác là Hitlinks cũng đã công bố báo cáo thị phần các nền tảng dựa trên tỉ lệ sử dụng trình duyệt để truy cập Internet vào tháng 7 tại châu Âu. Qua đó, Windows Phone đã lần đầu tiên vượt qua thị phần của Symbian. Nhưng thật không may, sự sụt giảm của Symbian là do một phần lớn người dùng trung thành đã từ bỏ nền tảng của Nokia cũng như một số khác đã chuyển sang các thiết bị Android hoặc iPhone. Tính đến tháng 7 năm nay, thị phần Symbian giảm 64% so với tháng 1. Tuy nhiên, Windows Phone cũng không đứng yên khi gia tăng 44% thị phần trong cùng thời gian.

Biểu đồ trên cho thấy sự thay đổi về thị phần các nền tảng di động tại châu Âu không bao gồm những đối thủ nặng ký như Android hay iOS. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy Windows Phone là nền tảng duy nhất đang tăng trưởng trong khi BlackBerry giảm 19% và Bada của Samsung giảm 65% so với tháng đầu năm.

Trong thời gian này, 2 gã khổng lồ đang đứng đầu thị trường là iOS và Android cũng tiếp tục tăng. iOS tăng 2% và Android tăng 9%. Windows Phone về cơ bản là nền tảng tăng trưởng nhanh nhất trong suốt 6 tháng qua.

Windows Phone
Thị phần các nền tảng di động (%)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>