(+84) 463.28.7979

Hoãn tuyên án hacker Sabu của nhóm Lulzsec


Bạn còn nhớ hacker Hector Xavier Monsegur Sabu trưởng nhóm Lulzsec? Đã bí mật làm việc cho FBI và một lần nữa các nhà chức trách đột ngột hoãn tuyên án do hacker này vẫn còn tiếp tục hợp tác với FBI.

Lulzsec hacker Sabu

Tất cả đã nói, hacker này phải đối mặt với mức án là 124 năm gắn liền với lời nhận tội của ông về tội gian lận ngân hàng và số lượng của hành vi trộm cắp danh tính.

Khi còn là một thành viên tích cực của LulzSec, nhóm này đã tấn công vào các trang web thuộc CIA, Serious Organised Crime Agency, Sony Pictures Europe và News International.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>