(+84) 463.28.7979

Họp bàn về nguồn mở cấp quốc gia


Hội thảo quốc gia về Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) với chủ đề “Phần mềm tự do nguồn mở với giáo dục và cộng đồng” sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 5/12/2008.

Hội thảo FOSS tầm quốc gia lần thứ 5 này do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm đánh giá tình hình triển khai chính sách của Chính phủ Việt Nam về ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở sau 4 năm thực hiện; thúc đẩy việc đưa FOSS vào ứng dụng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; thúc đẩy hợp tác giữa các cộng đồng FOSS, các nhà cung cấp giải pháp và đơn vị sử dụng; giới thiệu các giải pháp và kinh nghiệm triển khai trong việc ứng dụng FOSS ở Việt Nam.

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, hội thảo dự kiến sẽ gồm phiên toàn thể vào buổi sáng, tập trung đánh giá về tình hình triển khai chính sách của Chính phủ về ứng dụng và phát triển PMTDNM, kinh nghiệm ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở trong nước và quốc tế, xu hướng phát triển trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày sẽ gồm hai phân ban: phân ban một chủ đề phần mềm tự do nguồn mở với giáo dục nhằm thúc đẩy và tạo đà việc đưa FOSS vào ứng dụng trong các cơ sở đào tạo, thực hiện Chị thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.

Phân ban hai là chủ đề phần mềm tự do nguồn mở với cộng đồng và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cộng đồng nguồn mở, tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và người dùng về nguồn mở, giới thiệu kinh nghiệm phát triển và ứng dụng nguồn mở, giới thiệu các giải pháp và phần mềm nguồn mở có thể triển khai ứng dụng ngay.

Bên cạnh hoạt động sẽ có khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp nguồn mở của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>