(+84) 463.28.7979

Hot Keyboard Shortcuts mới của Windows 8


Các phím tắt của bàn phím luôn luôn có ích khi chúng cải thiện hiệu suất thay vì sử dụng chuột trong khi sử dụng Windows. Tương tự như việc phát hành Windows 7, Microsoft đã bổ sung thêm một số phím tắt bàn phím mới trong Windows 8. Kể từ khi các tính năng Windows 8 là một màn hình bắt đầu mới cùng với các tính năng mới, có những phím tắt mới để làm cho nó dễ dàng hơn trong việc sử dụng màn hình bắt đầu. Hầu hết các phím tắt từ Windows 7 cũng sẽ làm việc trong Windows 8. Vì vậy, đây là danh sách các phím tắt mới, một số chúng chỉ có thể làm việc trên Windows 8 của máy tính bảng với màn hình cảm ứng.

Windows-8-logo

Microsoft đã cung cấp danh sách đầy đủ các phím tắt cho Windows 8 trong một định dạng PDF. Click vào đây để tải về nó.

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>