(+84) 463.28.7979

HP bị Standard & Poor hạ bậc tín nhiệm


Cơ quan chuyên đánh giá mức tín nhiệm của quốc gia và công ty Standard & Poor (S&P) vừa qua đã hạ mức tín nhiệm của Hewlett-Packard vì những chính sách sai lầm, sự xáo trộn liên tục về nhân sự cấp cao và chiến lược phát triển không rõ ràng. Mức độ tín nhiệm về nợ dài hạn trong nước và nước ngoài của HP giảm từ A xuống BBB+, điều này khiến cho HP cằng gặp khó khăn nếu muốn huy động thêm vốn. S&P cũng hạ mức xếp loại ngắn hạn của HP từ A-1 xuống A-2. “Chúng tôi nhận định những chính sách phát triển thiếu nhất quán và tốc độ thay đổi lãnh đạo cấp cao ở mức cao của HP đã làm gia tăng mức độ rủi ro về hoạt động của công ty trong ngắn hạn”, trích phát biểu của Martha Toll Reed, một nhà phân tích của S&P. Cơ quan này còn cho biết thêm thương vụ mua lại Autonomy với giá 10,2 tỷ USD của HP đã làm giảm tính thanh khoản và mức độ linh hoạt về tài chính của HP. Bạn đọc có thể tham khảo toàn văn thông cáo báo chí của S&P về việc hạ tín nhiệm đối với HP tại nguồn.

hp

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *