(+84) 463.28.7979

HP chuyển Palm, webOS GBU sang công ty con mới có tên Gram


HP mua lại Palm vào năm 2010 và sau đó một năm, webOS Global Business Unit (GBU) với chiến lược kinh doanh, mục tiêu mới được tách ra làm hai mảng riêng rẽ và mới đây nhất, công ty con có tên Gram được HP thành lập chịu trách nhiệm phát triển mọi thứ liên quan tới Palm, webOS và dự ánOpen webOS. Theo như nội dung email lưu hành trong nội bộ HP thì Gram là một công ty hoàn toàn mới, tận dụng sức mạnh từ webOS, Enyo và đám mây. Khẩu hiệu của Gram đó là sức mạnh, am hiểu và nhanh nhạy từ cốt lõi của những vấn để nhỏ tới lớn.

Sau khi thuộc về tay HP thì Palm không còn được nhấn mạnh tới việc sản xuất phần cứng và đó cũng là mục tiêu của Gram. Công ty mới vẫn thuộc quyền sở hữu của HP sẽ tập trung phát triển phần mềm, trải nghiệm người dùng, đám mây, kỹ sư và việc hợp tác. Trước khi Gram ra mắt thìwebOS GBU là một bộ phận kinh doanh trực thuộc HP nhưng Gram là một công ty mới và chỉ phụ thuộc vào HP về nguồn vốn đầu tư. Là một công ty đồng nghĩa Gram hoàn toàn có thể thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài để tiếp tục phát triển.

[IMG]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *