(+84) 463.28.7979

HTC HD7 đọ lướt web với iPhone 4


Cùng sử dụng một mạng Wi-Fi nhưng khả năng truy cập web của HTC HD7 dường như không bằng so với di động của Apple.
> HTC HD7 đã về Việt Nam / Thử giao diện Windows Phone trên HTC HD7

Cả HD7 và iPhone 4 cùng chưa hỗ trợ flash khi duyệt web. Hai model này đọ tốc độ lướt web ở các trang sohoa.net, youtube.comslashgear.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *