(+84) 463.28.7979

HTC mở khóa bootloader cho Wildfire, Wildfire S, Salsa, Merge & Desire


Không giống như Motorola, HTC đang làm rất tốt những gì đã hứa hẹn với người dùng về việc mở khóa Bootloader cho các thiết bị chạy Android được bán ra. Rất nhiều mẫu máy đã có thể mở khóa thông qua trang HTCdev, trong đó bao gồm tất cả các đời máy được phát hành sau tháng 9 năm 2011 và thậm chí trước đó.

Theo đoạn tweet mới cập nhật trên trang Twitter của HTCdev, HTC hôm nay tiếp tục bổ sung thêm nhiều thiết bị vào danh mở khóa. Nếu đang sử dụng HTC Wildfire S, Wildfire, Salsa, Merge (của Verizon) hoặc Desire thì ngay bây giờ bạn đã có thể truy cập vào HTCdev để tiến hành mở khóa Bootloader cho máy. Mặc dù việc mở khóa vẫn tồn tại những rủi ro nhất định và làm mất bảo hành máy nhưng đổi lại, bạn sẽ có thể kiểm soát toàn bộ thiết bị và thoải mái “vọc vạch”.

Theo: Pocketnow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>