(+84) 463.28.7979

HTC Trophy và Samsung Omnia 7 so giao diện


Cả hai đều chạy Windows Phone 7, Omnia 7 ấn tượng với màn hình Super AMOLED trong khi Trophy dùng S-LCD.

Phiên bản Trophy được bán trên mạng Vodafone tại châu Âu, trong khi Omnia 7 dành cho khách hàng của T-Mobile. Trong đoạn video dưới đây, Trophy nằm bên trái, thiết bị có vẻ chậm hơn một chút so với Omnia 7 bên phải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *