(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng nằm ngoài Chrome Web Store


Khi cài đặt một tiện ích mở rộng (extension) không thuộc Chrome Web Store, Chrome sẽ thông báo rằng tiện ích đó “chỉ có thể được bổ sung từ Chrome Web Store”. Tuy nhiên, thông báo này không chính xác. Bạn vẫn có thể cài đặt những tiện ích từ một địa chỉ khác.

Hạn chế này là để ngăn chặn các website độc cài đặt những tiện ích, ứng dụng và đoạn mã độc. Bạn chỉ nên cài đặt những tiện ích từ những website hợp pháp mà tin tưởng được, chẳng hạn như LastPass.

Cài đặt tiện ích thủ công

Để cài đặt tiện ích thủ công, kích vào thực đơn Chrome (biểu tượng cờ lê), trỏ đến Tools và chọn Extensionsđể mở trang Extensions.

Chrome Web Store

Nếu thấy thông báo thì Chrome đã tải tiện ích, ứng dụng về máy tính rồi. Người dùng sẽ tìm thấy nó trong thư mục tải mặc định của Chrome. Những tiện ích và ứng dụng có đuôi crx trong khi user script có đuôi user.js.

Nếu chương trình không tự tải về máy, kích chuột phải vào đường dẫn cài đặt ứng dụng hay tiện ích trên trang và sử dụng tùy chọn Save As để lưu vào máy.

Chrome Web Store

Kéo và thả file CRX (hoặc user.js) vào trang Extensions để cài đặt.

Chrome Web Store

Xác nhận cài đặt giống như cài tiện ích từ Chrome Web Store.

Chrome Web Store

Luôn luôn chấp nhận tiện ích ngoài Chrome Web Store

Nếu thường xuyên cài đặt những tiện ích ngoài Web Store, ta có thể cho phép cài đặt ứng dụng từ bất kỳ website nào bằng cách thêm một cờ lệnh.

Để bổ sung một tùy chọn dòng lệnh, người dùng phải chỉnh lại thuộc tính từ biểu tượng tắt Chrome. Để truy cập thuộc tính này trên Windows 7, giả sử ta khởi chạy Chrome từ thanh tác vụ, hãy kích chuột phải vào biểu tượng Chrome trên thanh tác vụ, kích chuột phải vào Google Chrome ở thực đơn xuất hiện và chọn Properties.

Nếu khởi chạy Chrome từ thực đơn Start hoặc giao diện desktop, kích chuột phải vào biểu tượng tắt trên thực đơn Start hoặc desktop.

Chrome Web Store

Chọn thẻ Shortcut và thêm dòng sau vào cuối hộp Target:

–enable-easy-off-store-extension-install

Chrome Web Store

Sau khi thay đổi thiết lập, đóng toàn bộ cửa sổ Chrome và khởi chạy Chrome từ biểu tượng tắt vừa sửa đổi. Bạn nên đợi vài phút sau khi đóng các cửa sổ Chrome để chắc chắn rằng Chrome đang không chạy nền.

Thử cài tiện ích từ một trang web để thấy cửa sổ cài đặt thân quen hiện ra. Kích vào Continue để cài đặt tiện ích.

Chrome Web Store

Thay đổi chính sách Chrome

Chrome có các thiết lập chính sách được thiết kế cho quản trị viên hệ thống. Nếu bạn sử dụng Chrome cho doanh nghiệp và muốn chấp nhận cài đặt tiện ích từ một hay hai website cụ thể, thì bạn có thể thay đổi chính sách trên Chrome. Thiết lập này được thay đổi trong registry của Windows và trong file tùy chỉnh Chrome trên Mac và Linux.

Ví dụ như, trên Windows, ta có thể bổ sung thuộc tính registry sau để chấp nhận cài đặt tiện ích từ lastpass.com:

Software\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallSources\1 = “https://lastpass.com/*”

Theo HowToGeek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>