(+84) 463.28.7979

Hướng dẫn thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows 7


Mặc dù bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào mình thích nhưng trình duyệt mặc định lại được khởi chạy bởi Windows khi kích vào các đường link trong email hay tài liệu Office. Bài viết sẽ hướng dẫn nhanh người dùng cách thay đổi trình duyệt web mặc định trong Windows.

Thay đổi trình duyệt mặc định trong Windows từ Control Panel

Kích vào Start và chọn Control Panel.

Windows-7-Brower

Chọn Programs.

Windows-7-Brower

Nếu không thấy tùy chọn Programs, thay đổi View Style của Control Panel. Kích vào tùy chọn View ở góc trên bên phải panel điều khiển và chọn Category.

Windows-7-Brower

Bây giờ, kích vào Default Programs.

Windows-7-Brower

Nhấn Set Your Default Programs nếu người dùng muốn thay đổi các chương trình mặc định mà Windows sẽ dùng để mở file.

Windows-7-Brower

Danh sách các chương trình đã được cài hiện lên. Chọn trình duyệt mà bạn muốn sử dụng làm mặc định và nhấn vào Set this Program As Default.

Windows-7-Brower

Kích vào Choose Default for this Program.

Windows-7-Brower

Windows sẽ hiển thị danh sách của tất cả các loại file được hỗ trợ. Chọn loại file người dùng muốn mở bằng trình duyệt chỉ định và kích nút Save.

Windows-7-Brower

Đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng

Như đã đề cập, sau đây ta sẽ đặt trình duyệt mặc định bên trong ứng dụng. Dưới đây là một vài ví dụ.

Mozilla Firefox

Vào Options bằng cách, kích vào nút Firefox màu da cam và chọn Options.

Windows-7-Brower

Nhấn vào thẻ Advanced. Dưới mục System Defaults, kích vào Check Now để kiểm tra trình duyệt mặc định.

Windows-7-Brower

Nếu Firefox không phải trình duyệt mặc định, một hộp thoại sẽ hiện lên hỏi người dùng có muốn đặt chương trình làm trình duyệt mặc định hay không. Kích Yes để đồng ý.

Windows-7-Brower

Google Chrome

Để biến Google Chrome thành trình duyệt mặc định, nhấn vào biểu tượng cờ lê và chọn Settings.

Windows-7-Brower

Ở phần Default Browser, người dùng có thể đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định.

Windows-7-Brower

Theo GroovyPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>