(+84) 463.28.7979

IBM khai trương Trung tâm Sáng tạo Đường sắt


Trung tâm Sáng tạo Đường sắt Toàn cầu của IBM giúp gắn kết các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới phát triển hệ thống đường sắt công nghệ cao.

IBM-subway

Trung tâm Sáng tạo Đường sắt Toàn cầu sẽ tập trung vào giải quyết những thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp đường sắt, như: Đặt chỗ và dịch vụ hành khách; Sử dụng tài sản thông minh và cải thiện năng suất; Theo dõi đường ray và cơ sở hạ tầng; Xây dựng lịch trình; Quản lý cước; Hoạt động thân thiện với môi trường

Được đặt tại Bắc Kinh, Trung tâm Sáng tạo Đường sắt có hệ thống hoạt động trên toàn thế giới, với các nhà tư vấn về đường sắt, chuyên gia phần mềm, các nhà toán học và đối tác kinh doanh của IBM.

Trung tâm này đã thành lập một Ban Cố vấn, với các sáng lập viên là những đại diện và tổ chức hàng đầu trong cộng đồng vận tải đường sắt, bao gồm Judge Quentin L. Kopp, chủ tịch của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California, Trường Đại học Công nghệ Michigan, Motorola, Railinc, RMI, Sabre, Trường đại học Thanh Hoa, và Giáo sư Joseph M. Sussman của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Vai trò của Ban Cố vấn là hỗ trợ việc xác định các lĩnh vực trong đó các giải pháp kinh doanh và công nghệ có thể giải quyết các vấn đề đường sắt liên quan đến các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>