(+84) 463.28.7979

IBM trình diễn chip graphit 100GHz nhanh nhất thế giới


Chỉ sau một tuần công bố bóng bán dẫn nền graphit với năng lượng ion hóa, IBM đã chứng tỏ một khả năng mới: bóng bán bán dẫn có tốc độ nhanh kỉ lục – 100GHz – được chế tạo bằng các lá graphit.

chip graphit 100GHz

Năng lượng ion hóa là năng lượng dùng để tách một electron lớp ngoài cùng ra khỏi quỹ đạo (hay orbital) của nó. Việc sử dụng năng lượng ion hóa giúp những con chip sử dụng các bóng bán dẫn này đạt hiệu năng cao hơn và có khả năng tích hợp lên các vi mạnh nhiều hơn. Bóng bán dẫn mới được chế tạo dựa trên công nghệ hiện có nên việc thương mại hóa hoàn toàn dễ dàng. Sự ra đời của bóng bán dẫn mới đã phá vỡ kỉ lục 40GHz của một loại transistor khác chưa được sản xuất đại trà. IBM chưa công bố chính thức chính thức thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhưng hi vọng chúng sẽ xuất hiện trong một ngày gần đây.

Theo TT/Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *