(+84) 463.28.7979

iCloud không hỗ trợ Windows XP


Nếu bạn đang dùng Windows XP, giống như 50% người dùng khác, bạn sẽ không thể sử dụng iCloud của Apple.

iCould

Khi tuyên bố về iCloud, Apple đã nói máy tính của người dùng phải chạy hệ điều hành Windows Vista hoặc Windows 7 mới có thể sử dụng dịch vụ mới nhất này. Điều này có nghĩa là “nói không với Windows XP”.

Sự hắt hủi dành cho Windows XP của Apple không phải mới. “Cha đẻ” của Windows XP là Microsoft đã ngừng hỗ trợ hệ điều hành này, và người dùng Windows XP cũng không thể sử dụng được trình duyệt Internet Explorer 9.

Theo Theregister

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *