(+84) 463.28.7979

IDC: Năm 2015, Microsoft vượt Apple trong mảng điện thoại thông minh


Công ty nghiên cứu thị trường IDC dự đoán rằng thị trường điện thoại thông minh sẽ tăng trưởng 49,2% trong năm 2011, do người sẽ thay thế các loại điện thoại riêng biệt bằng điện thoại thông minh.

Một nghiên cứu gần đây, cũng bởi IDC, dự đoán rằng số lượng tải ứng dụng di động sẽ tăng từ 10,9 tỉ trong 2010 lên tới 76,9 tỉ vào năm 2014 (tăng 600% trong 4 năm).

Ngoài sự tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh là khá hiển nhiên, IDC cũng dự đoán về thị phần của các nền tảng điện thoại thông minh vào năm 2015. IDC dự đoán Android sẽ có thị phần 45,4% tại thời điểm đó, trong khi BlackBerry là 13,7% và iOS là 15,3%.

Thị phần của Symbian – nền tảng gần đây đã được loại bỏ khỏi kế hoạch dài hạn của Nokia, được dự đoán sẽ giảm xuống chỉ còn 0,2% vào năm 2015. Windows Phone 7 được dự đoán chiếm tới 20,9%, một con số ấn tượng, đứng thứ hai sau Android.

Đó là điều có thể xảy ra, nhưng ngay cả khi Microsoft hợp tác với Nokia là một cơ sở vững chắc cho sự thành công, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều khó khăn trước mắt (chẳng hạn như Nokia sản xuất thiết bị chạy Windows Phone 7 chậm hơn so với kế hoạch) có thể cản trở tốc độ tăng trưởng kỉ lục này của Windows Phone 7.

Theo Masable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *