(+84) 463.28.7979

Import/Export Favorites trong IE


Để Import/Export Favorites trong IE bạn nhấp chọn nút Favorites chọn tiếp icon mũi tên trong Add to Favorites chọn Import and Export…

Trong này có 3 sự lựa chọn cho bạn giả sử bạn muốn xuất bản các Favorites hiện tại của mình thì bạn chọn Export to a file

Tiếp đến IE sẽ hỏi bạn muốn Export những gì Favorites, Feeds, Cokkies trong này tôi chọn cả 3

Nhấp Next


Mặc định IE sẽ Export ra 3 File:

bookmark.htm: trong này sẽ lưu trử tất cả các trang Web mà bạn yêu thích

feeds.opml: trong này sẽ lưu trữ tất cả cách kênh RSS mà bạn đang sử dụng

cookies.txt: trong này sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn khi truy cập vào các trang web

Sau khi Export thành công để Import bạn cũng làm lại các bước tương tự nhưng tại màn hình Import/Export Settings bạn chọn là Import from a file

Nếu bạn muốn Import Favorites từ các trình duyệt khác thì chọn Inport from another browser

Tiếp tục chọn trình duyệt mà bạn muốn Import

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *