(+84) 463.28.7979

Instagram đã có 80 triệu người dùng


Instagram vừa thông báo số lượng người sử dụng dịch vụ của họ đã vượt qua con số 80 triệu, trong đó có tới 30 triệu tài khoản mới đăng kí kể từ khi Facebook mua lại công ty này hồi cuối tháng 4. Kết quả ấn tượng trên đã đánh thêm một dấu son mới trong chuỗi thành công rực rỡ của một doanh nghiệp non trẻ chưa đầy 2 năm tuổi. Dịch vụ chụp, chỉnh sửa và chia sẻ ảnh trực tuyến cũng cho biết tới thời điểm hiện tại, khách hàng của họ đã tải lên các website hoặc mạng xã hội tổng cộng hơn 4 tỷ bức ảnh.

instagram

Nhân dịp hày, chúng ta hãy cùng nhìn lại các mốc thời gian chính trong quá trình phát triển không ngừng của công cụ hữu ích này:

  • 13/10/2010: 100.000 người dùng.
  • 20/10 2010: 200.000 người dùng.
  • 01/02/2011: 1 triệu người dùng.
  • 15/02/2011: 2 triệu người dùng.
  • 16/05/2011: 4,4 triệu người dùng.
  • 31/10/2011: 12 triệu người dùng.
  • 05/12/2011: 14 triệu người dùng.
  • 11/03/2012: 27 triệu người dùng.
  • 01/05/2012: 50 triệu người dùng.
  • 07/2012: 80 triệu người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>