(+84) 463.28.7979

Internet chiếm 4,7% trong nền kinh tế Mỹ


Một nghiên cứu từ Boston Consulting Group mới đây cho thấy Internet chiếm 4,7% trong nền kinh tế của nước Mỹ và ước tính mức tăng trưởng hàng năm sẽ là 6,5% cho tới năm 2016. Đơn vị này khảo sát 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới (hay còn gọi là G-20) và thấy rằng kinh tế Internet sẽ đạt mức tăng 10,8% cho nhóm G-20. Mỹ và một số quốc gia phát triển khác sẽ không đạt mức tăng trưởng cao như những nền kinh tế đang lên, Boston Consulting Group cho biết Mỹ đạt mức tăng 8% trong khi với Argentina hay Ấn Độ thì con số này là 24% và 23%. 

Internet-Economy

Tại Mỹ, Internet đóng góp vào cho nền kinh tế 684 triệu USD trong năm 2010. Trong khi đó tại Anh quốc, Internet chiếm 8,3% trong nền kinh tế của xứ sở sương mù, cao nhất trong số các quốc gia khảo sát lần này. Vị trí tiếp theo thuộc về Hàn Quốc với 7,3%.

Theo ước tính, tới năm 2016 thì Internet sẽ đóng góp 5,4% vào nền kinh tế Mỹ trong khi đó với Anh quốc sẽ là 12,4% và Hàn Quốc là 8%.

Nguồn: Mashable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>