(+84) 463.28.7979

Internet Explorer sẽ tự động cập nhật lên bản mới nhất từ tháng 1/2012


Microsoft có kế hoạch mang tính năng tự động nâng cấp lên phiên bản trình duyệt Internet Explorer 8 và 9. Trước đây, khi có phiên bản mới của Internet Explorer, người dùng sẽ nhận được thông báo trong Windows Update để tùy chọn có hoặc không nâng cấp, nhưng bây giờ nó trở thành tự động chấp nhận. Hãng nói rằng việc nâng cấp sẽ giúp người dùng có tốc độ, trải nghiệm tốt hơn cũng như nâng cao tính bảo mật. Các doanh nghiệp và nhà phát triển sẽ giảm bớt gánh nặng thiết trang web và ứng dụng tương thích với nhiều phiên bản khác nhau của Internet Explorer cũng như có thể mang lại nội dung phong phú hơn người sử dụng. Để tôn trọng người dùng, Microsoft sẽ cung cấp một bộ công cụ để vô hiệu hóa tính năng tự động cập nhật (Automatic Update Blocker). Ngoài ra, các phiên bản IE trước như bản 6 và 7 cũng không bị/được tự động cập nhật. Việc tự nâng cấp có thể được áp dụng trên Windows XP, Vista và Windows 7 thông qua chức năng Windows Update và bắt đầu vào tháng sau ở Úc và Brazil.

Internet Explorer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>