(+84) 463.28.7979

Internet nặng bao nhiêu?


Bạn đã bao giờ bạn thử nghĩ về trọng lượng của mạng Internet? Dưới đây sẽ là những thông tin lý thú cho bạn về trọng lượng của thông tin hay hệ thống mạng.

Sau khi tính toán tổng lượng tất cả các thiết bị phụ kiện, máy tính, di động, laptop, netbook cùng các thiết bị khác có thể kết nối mạng, một nhóm nghiên cứu về trọng lượng của Internet đã cho ra con số 498.438.559.990 kg, tức gần 500 tỷ kg, theo cnet.co.uk.

Internet-weight-1

Riêng máy tính, theo Internet Systems Consortium, hiện có khoảng 570.937.778 chiếc kết nối với mạng Internet. Cùng với những chiếc máy tính là một lượng lớn các phụ kiện khác khiến trọng lượng trung bình của một chiếc máy tính kết nối khoảng 40kg, bao gồm cả màn hình. Như vậy trọng lượng của những máy tính và các phụ kiện kết nối đi kèm sẽ là 22.837.511.120 kg.

Internet

Tiếp theo là lĩnh vực máy chủ, nơi mà tất cả “Internet” được lưu trữ. Máy chủ sẽ hiển thị các trang web sau khi bạn gõ địa chỉ của chúng trên trình duyệt Internet. Khi bạn duyệt web, các thông tin về trang web đó sẽ được hiển thị cho bạn thấy. Công ty nghiên cứu Internet Netcraft ước tính hiện có khoảng 175.480.931 máy chủ trên toàn thế giới và trọng lượng của chúng là 1.754.809.310 kg.

Internet

Cáp kết nối có thể được tưởng tưởng như hệ thống dây điện thoại. Chiều dài cáp kết nối TAT-14 giúp kết nối mạng Internet từ Mỹ đến Pháp, Hà Lan, Đức, Đan Mạch và Anh là khoảng 15.000 Km và trọng lượng của một mét cáp này là 5,8kg. Như vậy trọng lượng tối thiểu của hệ thống cáp kết nối sẽ lớn hơn 87.000.000 kg.

Internet

iPhone, chiếc di động thông minh thành công của Apple, hiện có khoảng 42 triệu chiếc được bán trên toàn thế giới. Giả sử tất cả chúng đều được sử dụng vào việc kết nối Internet như vậy trọng lượng của thiết bị này giúp trọng lượng của Internet tăng thêm khoảng 6 triệu kg.

Internet

BlackBerry từ lâu đã được người dùng coi là những chiếc máy giúp việc cho doanh nhân. Kể từ khi ra mắt, tổng số di động mang thương hiệu BlackBerry, sản phẩm của hãng RIM, đã bán ra thị trường là hơn 50 triệu chiếc. Tương tự như iPhone, các di động này khiến trọng lượng của Internet năng thêm 6.800.000 kg.

Internet

Virus máy tính thực sự không làm tăng trọng lượng của máy tính nhưng chúng lại là một phần “cơ thể” của thế giới mạng với hơn 287.524 virus.

Internet

Website là một phần quan trọng của hệ thống mạng nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết khoảng 85 tỷ trang web hiện nay chỉ có trọng lượng khoảng 0,01kg. Tuy nhiên hầu hết các thiết bị hỗ trợ cũng nhưng dung lượng lưu trữ của các Web đều được tính cho phần máy chủ ở trên vì vậy con số này chỉ mang tính phỏng đoán, không thực sự chắc chắn.

Internet

Qua những con số cụ thể góp phần tạo nên trọng lượng của thế giới Internet, thế giới của những con số, của ảo hóa đã giúp bạn hình dung lên một bức tranh toàn cảnh. Tổng quan nhìn lại bạn sẽ thấy Internet có một con số trọng lượng khổng lồ: 498.438.559.990 kg.

Theo Ictnews/Cnet

Sau khi tính toán tổng lượng tất cả các thiết bị phụ kiện, máy tính, di động, laptop, netbook cùng các thiết bị khác có thể kết nối mạng, một nhóm nghiên cứu về trọng lượng của Internet đã cho ra con số 498.438.559.990 kg, tức gần 500 tỷ kg, theo cnet.co.uk.

Internet-weight-1

Riêng máy tính, theo Internet Systems Consortium, hiện có khoảng 570.937.778 chiếc kết nối với mạng Internet. Cùng với những chiếc máy tính là một lượng lớn các phụ kiện khác khiến trọng lượng trung bình của một chiếc máy tính kết nối khoảng 40kg, bao gồm cả màn hình. Như vậy trọng lượng của những máy tính và các phụ kiện kết nối đi kèm sẽ là 22.837.511.120 kg.

Internet

Tiếp theo là lĩnh vực máy chủ, nơi mà tất cả “Internet” được lưu trữ. Máy chủ sẽ hiển thị các trang web sau khi bạn gõ địa chỉ của chúng trên trình duyệt Internet. Khi bạn duyệt web, các thông tin về trang web đó sẽ được hiển thị cho bạn thấy. Công ty nghiên cứu Internet Netcraft ước tính hiện có khoảng 175.480.931 máy chủ trên toàn thế giới và trọng lượng của chúng là 1.754.809.310 kg.

Internet

Cáp kết nối có thể được tưởng tưởng như hệ thống dây điện thoại. Chiều dài cáp kết nối TAT-14 giúp kết nối mạng Internet từ Mỹ đến Pháp, Hà Lan, Đức, Đan Mạch và Anh là khoảng 15.000 Km và trọng lượng của một mét cáp này là 5,8kg. Như vậy trọng lượng tối thiểu của hệ thống cáp kết nối sẽ lớn hơn 87.000.000 kg.

Internet

iPhone, chiếc di động thông minh thành công của Apple, hiện có khoảng 42 triệu chiếc được bán trên toàn thế giới. Giả sử tất cả chúng đều được sử dụng vào việc kết nối Internet như vậy trọng lượng của thiết bị này giúp trọng lượng của Internet tăng thêm khoảng 6 triệu kg.

Internet

BlackBerry từ lâu đã được người dùng coi là những chiếc máy giúp việc cho doanh nhân. Kể từ khi ra mắt, tổng số di động mang thương hiệu BlackBerry, sản phẩm của hãng RIM, đã bán ra thị trường là hơn 50 triệu chiếc. Tương tự như iPhone, các di động này khiến trọng lượng của Internet năng thêm 6.800.000 kg.

Internet

Virus máy tính thực sự không làm tăng trọng lượng của máy tính nhưng chúng lại là một phần “cơ thể” của thế giới mạng với hơn 287.524 virus.

Internet

Website là một phần quan trọng của hệ thống mạng nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết khoảng 85 tỷ trang web hiện nay chỉ có trọng lượng khoảng 0,01kg. Tuy nhiên hầu hết các thiết bị hỗ trợ cũng nhưng dung lượng lưu trữ của các Web đều được tính cho phần máy chủ ở trên vì vậy con số này chỉ mang tính phỏng đoán, không thực sự chắc chắn.

Internet

Qua những con số cụ thể góp phần tạo nên trọng lượng của thế giới Internet, thế giới của những con số, của ảo hóa đã giúp bạn hình dung lên một bức tranh toàn cảnh. Tổng quan nhìn lại bạn sẽ thấy Internet có một con số trọng lượng khổng lồ: 498.438.559.990 kg.

Theo Ictnews/Cnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>