(+84) 463.28.7979

iOS 4 so trình duyệt với BlackBerry 6 và Android


iPhone 4 đại diện cho iOS 4, trong khi Torch 9800 chạy BlackBerry 6 so trình duyệt với Android trên Samsung Captivate.

Dưới đây là đoạn video so sánh các model đại diện cho những nền tảng smartphone phổ biến hiện nay, tất cả đều so tốc độ khi lướt web trong cùng một điều kiện kết nối như nhau.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *