(+84) 463.28.7979

iOS 4 và Windows Phone 7


Một video so sánh chi tiết giao diện, thao tác giữa iOS 4.0 của Apple và Windows Phone 7 của Microsoft đã được Pocketnow cung cấp trên trang chủ của mình. Qua video này bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa 2 hệ điều hành, điểm mạnh yếu của từng cái. Không có hệ điều hành tốt nhất, chỉ có hệ điều hành phù hợp với bản thân nhất, bạn hãy tự xem và lựa chọn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *