(+84) 463.28.7979

iOS có số nhà phát triển nhiều hơn bốn lần so với Android


Hiện tại, kho ứng dụng trực tuyến App Store cho người dùng iOS của Apple sở hữu nhiều ứng dụng nhất so với các kho ứng dụng khác như Android Market, Windows Marketplace, App Catalog…

Android

Đối với số lượng các nhà phát triển tham gia viết ứng dụng cũng vậy, khi so sánh với nền tảng Android thì iOS có số nhà phát triển gấp bốn lần, điều này phần nào lý giải số lượng khổng lồ các ứng dụng có trên App Store so với Android Market.

Số liệu trên được AppStoreHQ khảo sát và thực hiện, theo đó, nền tảng Android của Google hiện có 10.199 nhà phát triển trong khi với iOS là 43.185. Đó là tính riêng các nhà phát triển cho một nền tảng riêng lẻ, tất nhiên cũng sẽ có các nhà phát triển viết ứng dụng cho cả Android và iOS, con số này vào khoảng 1.412 nhà phát triển.

Theo TT/Engadget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>