(+84) 463.28.7979

iPad giúp các cửa hàng bán lẻ Apple tăng 72,8% doanh thu


Digital Daily vừa đưa ra một thông tin rất thú vị về báo cáo tài chính của Apple trong quý 2 vừa qua. theo đó các cửa hàng bán lẻ của Apple đã đạt được doanh thu 2,58 tỷ đô la, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số 2,58 tỷ đô này còn lớn hơn tổng doanh thu của tất cả các cửa hàng Apple Store từ quý 2/1996 cho đến quý 4 năm 2004. iPad là nhân tố chủ đạo trong thành công ngày khi nó giúp cho các cửa hàng tăng 38,7% lượng khách, doanh thu trung bình mỗi mỗi cửa hàng tăng 52,9% trong khi các sản phẩm không liên quan đến Mac (Macbook Pro, iMac, Mac Pro…) tăng 106,3%. Không có gì ngạc nhiên về kết quả này khi mà một số nguồn tin cho biết tổng diện tích tất cả các cửa hàng bán lẻ của Apple đã tăng gấp đôi trong thời gian qua.

Tham khảo: Boy Genius Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>