(+84) 463.28.7979

iPhone đang bí mật theo dõi người dùng


Hai nhà nghiên cứu bảo mật tại Anh đã phát hiện ra một sự thật đáng lo ngại. Theo đó, Apple đang bí mật theo dõi vị trí địa lý của những người sử dụng iPhone 4 và iPad 2 kể từ khi phát hành iOS 4, với độ chính xác đáng ngạc nhiên.

Hai chuyên gia bảo mật Alasdair Allan và Pete Warden đã phát hiện ra một bản sao lưu bí mật các vị trí và thời gian được lưu giữ trên máy tính Mac hoặc các máy tính đã được đồng bộ hóa với iPhone.
Tập tin “consolidated.db” ghi lại các dữ liệu địa điểm điện thoại và mốc thời gian của mỗi vị trí. Người dùng cũng có thể tìm thấy tập tin này trên máy tính Mac hoặc máy tính cá nhân đã từng đồng bộ hóa với chiếc điện thoại iPhone. Thậm chí họ còn có thể khôi phục lại hoặc sao chép tập tin này đến một thiết bị mới mà vẫn giữ quyền đăng nhập vào.
Rõ ràng cách thức để tạo nên và truy cập vào cơ sở dữ liệu này chỉ dành riêng cho điện thoại iPhone, mặc dù vậy đôi lúc các nhà mạng cũng có thể truy cập thông tin vị trí. Tuy nhiên, có vẻ như bản thân dữ liệu này không được truyền lại cho Apple nên việc sử dụng của hãng đối với những thông tin trên tại thời điểm này vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Vị trí điện thoại có vẻ không phải là dữ liệu duy nhất mà iOS 4.0 đã thu thập được. Một danh sách các điểm phát mạng không dây mà iPhone hoặc iPad đã kết nối cũng được phát hiện.

Dấu vết của người dùng đang bị iPhone lưu lại?

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thông thường những dữ liệu loại này sẽ phải được phép của tòa án mới được chuyển ra từ các công ty điện thoại di động nhưng Apple lại để nó trên các máy tính của người dùng dưới dạng văn bản gốc. Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo người dùng rằng cho đến khi Apple có câu trả lời cho vấn đề này, hãy mã hóa các bản sao lưu iPhone hoặc iPad bằng cách lựa chọn “Encrypt iPhone Backup” trong phần Options của iTunes
Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *