(+84) 463.28.7979

iPhone OS 4.0: 100% tiếng Việt cho người Việt


Một tính năng không được đề cập vào đêm qua bên trong iPhone 4.0 OS chính là ngôn ngữ, và đặc biệt hơn là ngôn ngữ tiếng Việt.

Giờ đây bạn có thể tin rằng tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta đã được Apple hổ trợ 100% bên trong iPhone OS 4.0. Bao gồm Việt hóa 100% giao diện của các ứng dụng hệ thống và kèm theo là bộ gõ tiếng Việt (gõ theo kiểu Telex) và cả tính năng tự động đề nghị từ, chính tả cho tiếng Việt. Thật là tuyệt vời.

Cách thức cài đặt quá đơn giản. Chỉ cần vào Setting, General và bật lên.
Bạn cần phải nâng cấp iPhone OS 4, phiên bản hiện tại là Beta, chỉ dành cho các Developer có tài tài khoản iPhone Developer hoặc các máy đã nhập UDID vào tài khoản này. iPhone OS 4 chỉ dành cho iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch Gen 2 và Gen 3.

iPhone_OS_4.0_1

iPhone_OS_4.0_2

iPhone_OS_4.0_3

iPhone_OS_4.0_4

iPhone_OS_4.0_5iPhone_OS_4.0_6iPhone_OS_4.0_7

iPhone_OS_4.0_8

iPhone_OS_4.0_9

iPhone_OS_4.0_10

iPhone_OS_4.0_11

iPhone_OS_4.0_12

iPhone_OS_4.0_13

iPhone_OS_4.0_14

iPhone_OS_4.0_15iPhone_OS_4.0_16

Theo TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *