(+84) 463.28.7979

iTunes 10.6 đã hỗ trợ convert nhạc xuống tối đa 256kb/s


iTunes trước đây cho phép bạn chuyển đổi những bài nhạc với bitrate cao xuống thành 128kb/s trước khi đồng bộ nó với các thiết bị như máy nghe nhạc iPod hay iPhone, iPad. Tuy nhiên, trên phiên bản iTunes 10.6 mới nhất thì Apple đã tăng giới hạn bitrate lên thành 256kb/s cho các thiết bị di động của họ. Người dùng giờ đây có ba tuỳ chọn đồng bộ nhạc với các mức bitrate là 128kb/s, 192kb/s và 256kb/s (chưa có 320kb/s). Nhạc với bitrate 256kb/s sẽ có chất lượng tốt hơn nhạc 128kb/s nhưng nó cũng làm tăng dung lượng của một bài nhạc. Hiện tại, nhạc số với bitrate 320kb/s đang là phổ biến nhưng dù sao thì 256kb/s đã tốt hơn nhiều so với 128kb/s mà iTunes hỗ trợ trước đây. iTunes là con đường duy nhất mà người dùng iOS có thể đưa nhạc vào thiết bị, iTunes qua đó cũng quản lý chặt chẽ hơn các nội dung mà người dùng đưa vào máy. Việc giới hạn một mức bitrate nhất định sẽ giúp thiết bị chơi nhạc ổn định và được tối ưu hơn.


Nguồn: Life Hacker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>