(+84) 463.28.7979

Kết xuất tài liệu từ Google Docs sang máy tính của bạn


Google Docs cung cấp một dịch vụ tuyệt vời cho phép bạn truy cập và chỉnh sửa văn bản từ bất kỳ nơi nào có kết nối Internet. Đôi khi bạn có thể cần phải lấy tất cả những văn bản của bạn và mang chúng đến máy tính khác. Ở đây chúng ta hãy xem cách kết xuất tài liệu trên Google Docs sang một máy tính.

Kết xuất văn bản Google

Trước hết, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và di chuyển đến Google Docs. Bây giờ bạn có thể lựa chọn văn bản bạn muốn kết xuất hoặc chọn tất cả.

Sau khi lựa chọn văn bản, click “More acction” và chọn “Export

Bây giờ chọn cách bạn muốn mỗi loại văn bản được chuyển đổi khi tải về. Bạn có thể chọn các dịnh dạng khác nhau như MS Office, Open Office, PDF….  Đánh dấu vào hộp bên cạnh “Export” nếu bạn muốn kết xuất tất cả các file của bạn.

Một màn hình hiển thị tiến trình sẽ xuất hiện trong khi các tập tin đang được nén và sẵn sàng để tải về. Nếu bạn một số lượng lớn tài liệu và không muốn chờ đợi, có một tuỳ chọn để Email khi nó đã sẵn sàng và bạn sẽ nhận được một liên kết để tải về gửi qua email.

Tài liệu đã được nén và sẵn sàng để tải xuống.

Tải về và lưu trên máy tính của bạn.

Tất cả các tài liệu bạn chọn để kết xuất từ Google Docs đã sẵn sàng để được sử dụng trong các định dạng mà bạn đã chọn.

Kết luận

Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn cần phải lấy tất cả các tài liệu của bạn từ Google Docs với một số lý do. Thực tế là chúng cho phép lên tới 2GB dung lượng của các tài liệu. Nhưng có thể bạn sẽ cần phải sử dụng với dung lượng lớn hơn thì việc kết xuất này là khá phù hợp với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *