(+84) 463.28.7979

Kết xuất và sao lưu dữ liệu trong Google Wave trước khi nó đóng cửa


Bạn muốn lưu tất cả những cuộc hội thoại và nhiều hơn nữa trước khi Google Wave đóng cửa? Dưới đây là một số cách giúp bạn có thể kết xuất Google Wave của bạn ngay hôm nay và bạn có thể chuyển sang một nền tảng khác.

Gần đây, Google đã thông báo rằng họ sẽ ngừng phát triển Google Wave – một trong những nền tảng đầy tham vọng và khó hiểu. Google Wave hiện tại vẫn còn đang chạy nhưng nó có thể được đóng cửa trong tương lai gần. Google đã hứa sẽ tạo ra một cách để sao lưu dữ liệu ra khỏi google Wave trước khi nó đóng cửa nhưng bạn cần phải đi trước một bước là sao lưu Google Wave để chuyển sang một nền tảng khác ngay ngày hôm nay? Không có cách nào trực tiếp ngay bây giờ để lưu tất cả Google Wave của bạn nhưng dưới đây là một số cách để lưu Google Wave của bạn và trở lại làm việc.

Kết xuất Google Wave sang Google Docs

Một trong những cách tốt nhất là xuất dữ liệu của bạn từ Google Wave sang Google Docs. Google docs là một nền tảng hợp tác tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng online để sửa tài liệu của bạn cũng tương tự như Google Wave. Để làm được điều đó, bạn có thể sử dụng bot Ferry.

Trước hết, bạn cần đăng nhập vào Google Wave và chọn Wave bạn muốn kết xuất.

Click vào dấu cộng ở bên cạch các biểu tượng

Bây giờ nhập ferrybot@appspot.com và click “Add to wave” để nó truy cập dữ liệu của bạn.

Điều này sẽ thêm một blip Ferry mới cho wave của bạn. Chọn nếu bạn muốn kết xuất toàn bộ Wave hoặc chỉ blip gốc, nhấn vào nút “Go” ở phía dưới. Lưu ý rằng, Ferry sẽ tự động đồng bộ dữ liệu mới trong Google Wave tới Google Docs, mặc dù bạn có thể chọn thủ công nếu bạn muốn.

Click vào link để gán quyền truy cập Google account cho Ferry.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *