(+84) 463.28.7979

Kể từ 2012, Facebook sẽ có quảng cáo trong News Feed của người dùng


Blog công nghệ TechCrunch hôm qua cho biết kể từ năm 2012, những người lãnh đạo mạng xã hội Facebook quyết định sẽ đưa những quảng cáo nhỏ vào mục News Feed của người dùng. Tới hôm nay, khi truy cập vào Facebook, người dùng sẽ thấy một thông báo nhỏ về quảng cáo mà họ sẽ phải nhìn trong năm tới. News Feed là cửa số chính của Facebook, nơi mà người dùng sẽ nhìn thấy những cập nhật trạng thái của bạn bè cũng như chia sẻ hình ảnh, video… Nguồn tin này cho biết ban đầu, Facebook sẽ chỉ đưa một quảng cáo một ngày lên News Feed của người dùng, sau đó con số này có thể sẽ tăng lên nhưng chưa có điều gì đảm bảo khả năng này sẽ xảy ra. Facebook đưa ra lựa chọn cho phép người dùng ẩn quảng cáo này khỏi mục News Feed nhưng tiếc thay, họ không có cơ hỏi loại bỏ nó hoàn toàn khỏi News Feed. Với một dịch vụ mạng xã hội miễn phí lớn như Facebook thì việc họ sử dụng quảng cáo là điều đương nhiên, chỉ có điều họ sẽ quản lý và sắp đặt nó thế nào để bớt làm phiền người dùng mà thôi. Facebook chưa cho biết thời điểm cụ thể mà họ sẽ triển khai quảng cáo trên News Feed của bạn.

Facebook_ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *