(+84) 463.28.7979

Key Windows 8 Consumer Preview và yêu cầu cấu hình cài đặt


Một file ISO phải được burn ra DVD hoặc một ổ đĩa flash USB. Các hướng dẫn được cung cấp trên trang này. Công cụ phát triển có sẵn để tải về từ Windows Dev Center.

Windows-8-consumer-preview

Tin bài liên quan

>>> Đã có thể tải về Windows 8 Consumer Preview

>>>Windows 8 Consumer Preview đạt 1 triệu lượt tải ngày đầu tiên

>>> Microsoft cung cấp tài liệu về Windows 8 cho doanh nghiệp

>>> Dùng thử và cảm nhận Windows 8 Consumer Preview

English

64-bit (x64) Download (3.3 GB)                    Sha 1 hash — 1288519C5035BCAC83CBFA23A33038CCF5522749

32-bit (x86) Download (2.5 GB)                    Sha 1 hash — E91ED665B01A46F4344C36D9D88C8BF78E9A1B39

Product Key:   DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Chinese (Simplified)

64-bit (x64) Download (3.4 GB)                    Sha 1 hash — DF69B851F9A81DECBB16648CC452461894416EB0

32-bit (x86) Download (2.6 GB)                    Sha 1 hash — E29A2072745A48C14A1C2E5A61F5230841BEDB45

Product Key: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

French

64-bit (x64) Download (3.3 GB)                    Sha 1 hash — A9358E6799ABEEF29EDBA054AD34849C02C7F51F

32-bit (x86) Download (2.5 GB)                    Sha 1 hash — 2EF8013B9F50B93AEAC8068F4827E2C1DC0DC0B1

Product Key: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

German

64-bit (x64) Download (3.3 GB)                    Sha 1 hash — DB1003A47C266697B3832BE2A23319988EE34495

32-bit (x86) Download (2.5 GB)                    Sha 1 hash — 91075AEA665C5D6F42A24714B3A3390762C94457

Product Key: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Japanese

64-bit (x64) Download (3.3 GB)                    Sha 1 hash — A8F0DB12CAECEA0BE8B27EA124F2234212D9103A

32-bit (x86) Download (2.5 GB)                    Sha 1 hash — C8A322ED86058086207CAAECD46B4DDACF9E247A

Product Key:   DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Yêu cầu hệ thống

Windows 8 Consumer Preview làm việc rất tốt trên cùng phần cứng với  Windows 7:

  • Processor: 1 gigahertz (GHz) hoặc nhanh hơn
  • RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit)
  • Hard disk space: 16 GB (32-bit) hoặc 20 GB (64-bit)
  • Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device hoặc cao hơn.
  • Để cso thể sử dụng touch, bạn cần có máy tính bảng hoặc màn hình hỗ trợ tính năng multitouch
  • Để truy cập vào Windows Store và để tải và chạy các ứng dụng bạn cần phải có truy cập Internet và độ phân giải ít nhất là: 1024 x 768
  • Để chụp các ứng dụng bạn cần độ phân giải ít nhất là: 1366 x 768

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>