(+84) 463.28.7979

Khởi động Ubuntu từ một ổ đĩa Flash


Video này chỉ cho bạn cách cài đặt hệ điều hành Ubuntu vào một ổ đĩa flash và khởi động vào nó. Bạn có thể tìm thấy các đoạn video trên YouTube bằng cách nhấn vào đây. Bạn cũng có thể xem các đoạn video dưới đây. Tải có thể được tìm thấy bằng cách nhấn vào đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *