(+84) 463.28.7979

Khắc phục lỗi Fast User Switching


Trong quá trình làm việc với máy tính, khi cần chuyển qua lại giữa các tài khoản người dùng mà gặp phải thông báo lỗi:

xp_change_logon

A recently installed program has disabled the Welcome screen and Fast User Switching

Hãy thực hiện các bước sau để khắc phục:

1. Nhấp Start > Run gõ Regedit rồi nhấn Enter.

2. Lần lượt duyệt tới các khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

3. Tại cửa sổ bên phải, nhấn chọn giá trị GinaDLL rồi nhấn Delete để xóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *