(+84) 463.28.7979

Khi chuột không có tác dụng với các Icon trên Desktop


Vì lý do nào đó khi nhấn đúp vào các Icon trên Desktop mà bạn vẫn không thấy nhúc nhích mà phải dùng đến phím Enter để chạy chương trình từ các Icon hay Shortcut đó. Thủ thuật này như một liều thuốc thần dược để chuột họat động trở lại.

Thật ra không phải là chuột mất tác dụng mà do quá trình vọc của bạn đụng phải thông số về tốc độ nhấp đôi chuột nên khi click chuột với tốc độ vừa vừa thì các Icon vẫn đâu nằm đấy. Khi đó thử nhấp đôi thật nhanh, nhanh như chưa từng bao giờ thì chuột sẽ có tác dụng. Thử thôi, còn làm thiệt thì vào Control Panel, chạy Mouse, dùng chuột kéo thanh trượt về vị trí đầu trong mục Double-Click Speed. Khi sửa xong thì bạn sẽ bàn tay mình nhẹ nhỏm hơn bội phần khi phải làm việc với các Icon trên Desktop.

Trần Quang Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *