(+84) 463.28.7979

Khi Taskbar không xuất hiện


Taskbar không xuất hiện khi bạn di chuyển chuột tới gần vị trí biên dưới của màn hình, có thể nó bị người khác kéo đi nơi khác và đang ở chế độ Auto Hide nên bạn không thấy.

Nếu dò không thấy Taskbar trên cả bốn đường biên của màn hình thỉ có thể Registry bị lỗi dẫn đến việc không xuất hiện Taskbar.

Cách giải quyết như sau: Đóng tất cả các ứng dụng, mở Registry và tìm xoá các khoá “StuckRects” hoặc “StuckRects2” trong đường dẫn sau:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ StuckRects

Sau đó khởi động lại máy.

Trần Quang Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *