(+84) 463.28.7979

Kho ứng dụng iOS dành cho Quân đội Mỹ


Quân đội Mỹ hôm qua đã chính thức giới thiệu kho phần mềm ứng dụng dành cho quân đội có tên là Army Software Marketplace bao gồm các ứng dụng nền web và có thể tải về được như các phần mềm huấn luyện, phần mềm lập kế hoạch… Hiện kho ứng dụng này mới chỉ có 12 phần mềm và tất cả đều được phê duyệt để sử dụng rộng rãi trong quân ngũ. Các ứng dụng này là dành cho hệ điều hành iOS (iPhone/iPad/iPod touch) nhưng sắp tới người ta sẽ bổ sung thêm các ứng dụng dành cho Android.

iOS_Army

Những ứng dụng này được phát triển bởi các trường huấn luyện quân sự thuộc chương trình “Connecting Soldiers to Digital Apps” (viết tắt là CSDA, với ý tưởng dùng smartphone để nâng cao hiệu quả đào tạo trong quân đội) và có thể xem tại website www.marketplace.army.mil. Tuy số lượng phần mềm còn ít ỏi nhưng cộng đồng CSDA đang liên tục bổ sung thêm các phần mềm mới cho nó. Có thể kể tên một số phần mềm hiện có như “The Soldiers Blue Book”, “Army Values”, “Army Social Media Handbook”…

Mục đích của kho ứng dụng này là để giảm thiểu tối đa thời gian cung cấp các ứng dụng cho toàn lực lượng“, Trung tướng Susan Lawrence, Trưởng Sĩ quan Thông tin G-6, nói. “Kho ứng dụng này là bước đi đầu tiên trong việc phát hành và thi hành các tiến trình đăng tải và phê chuẩn ứng dụng, để sau cùng cho phép các thành viên, tổ chức trong quân đội và các hãng phát triển của bên thứ ba có thể phát hành những ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong quân ngũ“.

Theo EngadgetArmy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>