(+84) 463.28.7979

Kho ứng dụng Blackberry Appworld đạt ngưỡng 3 tỷ lượt tải về


Research In Motion (RIM) hôm nay cho biết kho ứng dụng Blackberry Appworld của họ đã đạt mốc 3 tỷ lượt tải về, con số này bao gồm tất cả các lượt tải ứng dụng của người dùng điện thoại Blackberry và máy tính bảng Playbook. Trung bình mỗi ngày, có hơn 2,5 triệu lượt tải về ứng dụng, trò chơi và phầm mềm thông qua Appworld, RIM cho biết số lượt này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Về số lượng ứng dụng, Appworld hiện có khoảng 90.000 phần mềm các loại, lớn thứ 4 sau Marketplace (100.000), Google Play (450.000) và Appstore (650.000). Ngoài ra, nhân dịp này, RIM cũng đã gởi lời cảm ơn đặc biệt đến hơn 280 ngàn lập trình viên và đội ngũ quản lí Blackberry Appworld trên khắp thế giới bởi những nỗ lực và đóng góp to lớn của họ.

bb app world

Appworld được RIM lần đầu giới thiệu vào tháng 4 năm 2009, từ khi được ra đời cho đến nay, kho ứng dụng này đã phải mất đến 786 ngày để đạt mốc 1 tỷ lượt tải, 210 ngày với ngưỡng 2 tỷ và bây giờ nó đã đạt con số 3 tỷ lượt tải về chỉ sau 176 ngày. RIM cho biết thống kê trên không tính đến lượt tải từ những kho ứng dụng bên thứ ba dành cho Blackberry, hoặc tải ứng dụng trực tiếp qua trang web của Appworld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>