(+84) 463.28.7979

Khôi phục Menu Recent Items và Run Command


Recent Items là menu hiển thị các văn bản, hình ảnh, phim, nhạc mà bạn vừa truy cập trước đó không lâu, lệnh Run thì có lẽ ai cũng biết. Song Windows 7 lại không hiển thị 2 menu này. Muốn hiển thị hai menu này, bạn click phải vào thanh Start, chọn Properties, trong hộp thoại mới xuất hiện, chọn thẻ Start Menu và click Customize, đánh dấu check ở 2 mục: Recent Items và Run Command:


Kết quả :

Menu

Với cách này bạn có thể tùy chọn những gì muốn ẩn hiện trong StartMenu .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>