(+84) 463.28.7979

Không cho ghi dữ liệu vào USB với Group Policy trên Windows XP


Một trong những tính năng mới tuyệt vời với Windows 7 là BitLocker to Go nó cho phép bạn thiết lập để đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu ghi vào ổ đĩa USB được mã hóa. Trong sự kết hợp với tính năng mới này, Microsoft cũng bổ sung thêm một lựa chọn khác được gọi là ” Deny write access to removable drives not protected by BitLocker” cho phép người sử dụng vẫn đọc được các file trên ổ đĩa USB mà không được mã hóa.

Vấn đề với thiết lập chính sách này là chỉ hỗ trợ trên Windows 7, trừ khi bạn đang làm cho doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng 100% Windows 7 và nếu bạn đang sử dụng Windows XP hoặc Windows Vista thì sao?

Group_Policy_USB

May mắn thay, Microsoft đã thêm một tính năng mới cho Windows XP Service Pack 2 cho phép bạn sử dụng để ngăn chặn việc người dùng ghi dữ liệu vào USB (hay còn gọi là thẻ nhớ) có thể được thực hiện thông qua một khóa Group Policy Preferences.

Key: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies

Value: WriteProtect (REG_DWORD)

Data: 0 = Disabled

Data: 1 = Enabled

Để thực hiện, bạn mở Group Policy Object và để áp dụng tới tất cả Workstation trong công ty bạn di chuyển tới Computer Configuration | Preferences | Windows Settings| Registry và sau đó click vào Action | New | Registry và gõ System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies vào Key Path sau đó gõ WriteProtect vào ô Value Name và 1 vào ô Value Data và click Ok.

Group_Policy_USB

Sau khi được kích hoạt key này thì khi người dùng cố gắng ghi dữ liệu vào USB thì sẽ nhận được thông báo như sau:

Group_Policy_USB

Note: Registry này ngoài ra còn có thể hoạt động trên Windows Vista.

Theo Windowsclb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>