(+84) 463.28.7979

Kiểm tra tốc độ kết nối của Router


Một thiết bị được biết như là một bộ định tuyến, nó được sử dụng trong mạng máy tính, chuyển hoặc định tuyến dữ liệu đến các địa điểm khác nhau dựa trên địa chỉ của chúng.

Internet là mạng phổ biết nhất mà trong đó thông tin được chuyển giao. Tốc độ mà một bộ định tuyến thực hiện có thể khác nhau tuỳ thuộc vào kết nối. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra tóc độ của một bộ định tuyến từ các trang web cung cấp công cụ miễn phí. Bạn chỉ cần một vài bước nhỏ để kiểm tra.

Cách thực hiện

1. Bạn gõ URL của một vài công cụ kiêm tra miễn phí online vào trình duyệt như: speedtest.com…


Hình 1: Giao diện của speedtest.com.

2. Click vào nút để kiểm tra, có thể là “Begin test” hoặc “Start”. Quá trình kiểm tra sẽ chạy trong khoảng 20 giây.

Hình 2: Kết quả kiểm tra.

3. Hiển thị thông báo kết quả kiểm tra cho biết tốc độ tải về, ping, và tải lên. Tất cả đều liên quan đến việc chuyển giao tốc độ Router của bạn (hình 2).

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *