(+84) 463.28.7979

Kích hoạt chế độ Hibernate trong Windows 8


Chúng tôi đã từng trình bày chi tiết sự khác biệt giữa giấc các tính năng sleep, hybrid sleep và Hibernate trong Windows 7 và Windows 8. Nếu bạn đã thử phiên bản Windows 8 Developer trước đây, bạn có thể thấy tùy chọn Hibernate không được kích hoạt mặc định trong hệ thống . Vì vậy, trong trường hợp bạn muốn sử dụng tính năng ngủ đông trong Windows 8 để lưu lại công việc của bạn trong trạng thái hiện tại, thì bạn có thể kích hoạt nó từ control panel power settings. 

Để kích hoạt hibernatemở Control Panel->Control Panel Items-> Power Options. Trong các tùy chọn Power bên trái, nhấp chuột vào liên kết “Choose What the power button do“.

Hibernation-Windows-8

Điều này sẽ mở ra các tùy chọn để thiết lập các nút Power. Bên trong tùy chọn, bấm vào liên kết “Change settings that are currently unavailable

Hibernation-Windows-8

Bạn có thể thấy các tùy chọn nhiều Power nhiều hơn để kích hoạt. Dưới đây bạn có thể xem các thiết lập tùy chọn Power, chọn ô Show Hibernate  và lưu các thay đổi.

Hibernation-Windows-8

Một khi bạn đã kích hoạt, bạn có thể thấy các tùy chọn hibernate trong trình đơn Start trong Windows 8.

Video

Theo Windowsclb.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>