(+84) 463.28.7979

Kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng trong Windows 7


Khi bạn cài đặt xong Windows 7, không phải tính năng nào của Windows 7 cũng được cài đặt mặc định. Ngoài ra, có một số tính năng được cài đặt sẵn mà có thể bạn sẽ không sử dụng đến mà cần phải gỡ bỏ. Để làm việc này bạn có thể sử dụng công cụ Windows Features để thêm hoặc gỡ bỏ một số tính năng trong Windows 7.

Windows features

Hình 1: Công cụ Windows Featues.

Bạn có thể sử dụng Windows Featues để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá bất kỳ tính năng nào bạn muốn.

Ví dụ bạn có thể vô hiệu hoá tính năng game trong Windows 7.

1. Click Start  >> Control Panel.

2. Gõ Features trong hộp Control Panel Search ở phía trên bên phải.

  Hình 2.

  3. Click vào Program and Features (hình 2)

  4. Bỏ chọn ô Games và click Ok.

   Hình 3

   Hình 4

   5. Để hoàn tất bạn cần phải khởi động lại Windows.

    Enjoy!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>