(+84) 463.28.7979

Kích hoạt tính năng Show Desktop Icon trong Windows 7


Bạn cũng đã biết tầm quan trọng của biểu tượng Show Desktop trong Windows XP, mặc dù nó là một thành phần nhỏ của hệ thống điều hành. Nhưng đến Windows 7 thì có thể có một sự thay thế cho các tùy chọn này Show Desktop Icon đó không phải là khá thuận lợi như bản gốc. Tuy nhiên  bạn vẫn có thể tạo một Show Desktop Icon trong Windows 7.

Làm thế nào để xem Show Desktop Icon trong Windows 7

Bạn có thể có một tùy chọn ở Windows 7 khu vực thanh tác vụ cho các chức năng đặc biệt giống như Windows XP. Ở đây, bạn có thể hiển thị biểu tượng Show Desktop của Windows XP. Bạn có thể có một sectioned-off nhỏ khu vực đó là unlabeled trên thanh Taskbar và bạn có thể biết mục đích của nó chỉ bằng cách đưa con trỏ chuột đến nó. Nếu bạn bấm vào nút, tất cả các chương trình đang mở sẽ được thủ nhỏ (minimize) và mở ra màn hình nền của máy tính để bàn. Nếu bạn nhấp vào nó trên một lần nữa, tất cả các chương trình thu nhỏ sẽ được khôi phục lại tình trạng ban đầu và vị trí của họ. Nếu bạn vẫn muốn có một biểu tượng Show Desktop giống như Windows XP, bạn có thể tạo ra cho nó hoạt động giống như có trong Windows XP.

Các bước để tạo một Show Desktop Icon trong Windows 7

• Bấm vào nút Start, chọn All Programs.

• Now, chọn Accessories và chọn Notepad.

• Thay vì như vậy, bạn có thể gõ “notepad” trong cửa sổ lệnh Run để mở một file Notepad.

• Trong Notepad mở, bạn có thể gõ các lệnh được đề cập dưới đây:

[Shell]
Command =2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command = ToggleDesktop

• Hãy nhớ, không có khoảng trống giữa dấu phẩy trong 3 dòng ba mã.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *