(+84) 463.28.7979

Kích hoạt / Vô hiệu hoá tài liệu mở gần đây đã mở trong Windows 7


Khi bạn mở tài liệu, windows sẽ lưu trữ các phím tắt của lịch sử của các tài liệu để bạn có thể truy cập dễ dàng trong tương lai. Trong Windows XP, nó sẽ xuất hiện như “My Recent Documents” trong start menu.

Trong Windows 7, thuật ngữ “Recent Documents” được thay thế bằng “Recent Items”. Theo mặc định, nó sẽ được ẩn như là một biện pháp nâng cao tính bảo mật cho người dùng (hình phía dưới).

Nếu bạn muốn kích hoạt “Recent Items” (tài liệu gần đây) trong Windows 7, bạn làm theo các bước sau:

1.    Nhấn chuột phải vào nút Start và chọn Properties.

2.    Trong thuộc tính Taskbar và Start Menu click vào thẻ Start menu.

3.    Trong “Privacy” hãy chắc chắn rằng bạn đã lựa chọn “Store and display recently opened items in the start menu and taskbar” (theo mặc định thì đã được chọn sẵn.

4.    Nhấn vào nút “Customize”

5.    Trong Customize start menu, kéo thanh trượt xuống phía dưới và chọn “Recent items” trong danh sách.

6.    Bạn cũng có thể thiết lập số lượng danh mục đã mở gần đây để hiển thị trong danh sách như hình trên.

7.    Click Ok khi bạn hoàn tất.

Như vậy, bây giờ bạn có thể xem “Recent items” trong Start menu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *