(+84) 463.28.7979

Kích hoạt Windows Server 2008 trực tuyến


Giới thiệu

Khi bạn cài đặt Windows Server 2008, bạn có 60 ngày để kích hoạt nó. Trong bài viết này, tôi sẽ được hướng dẫn bạn kích hoạt trực tuyến Windows Server 2008.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, bạn hãy đảm bảo máy chủ của bạn có kết nối Internet

1. Click Start >> sau đó click chuột phải vào Computer >> Properties.

Activate-Windows-1

Hình 1

2. Trang thông tin hệ thống cơ bản sẽ mở ra. Ở phía dưới cùng, dưới phần Windows Activation, sẽ hiển thị những ngày còn lại để kích hoạt được hiển thị.

Activate-Windows-2

Hình 2.

3. Click vào liên kết xx days to activate. Activate Windows now ( xx là số ngày còn lại).

4. Trang Windows Activation sẽ mở ra, Click vào Activate Windows online now để bắt đầu Activate Windows của bạn, hoặc click Ask me later để huỷ bỏ quá trình này.

Activate-Windows-3

Hình 3.

5. Nếu bạn đã nhập key của sản phẩm khi bạn cài đặt Windows thì sau vài phút thì bạn sẽ nhận được thông tin rằng Windows copy của bạn đã được kích hoạt.

Activate-Windows-4

Hình 4.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *