(+84) 463.28.7979

Kích hoạt hoặc vô hiệu hoá Windows Update


Windows Update là một tính năng cập nhật các bản vá từ Microsoft nó giúp cho Windows của bạn được cập nhật đầy đủ những bản. Windows Update được kích hoạt mặc định trong Windows 8 hoặc đôi khi bạn cần phải kích hoạt bằng thủ công khi có ai đó đã tắt tính năng này. Nhưng có lẽ với những ai dùng Windows crack thì có lẽ sẽ không muốn tính năng được kích hoạt bởi khi kích hoạt thì có thể bị Microsoft khoá mất key đang sử dụng.

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng này.

Kích hoạt Windows Update

1. Để kích hoạt Windows Update, bạn mở Control Panel sau đó chọn Windows Update.

Windows-Update

2. Cửa sổ Windows update mở ra, bạn chọn Change Setting.

Windows-Update

3. Trong Change Setting, chọn phần Important Updates.

Windows-Update

Trong phần này có 4 lựa chọn như sau:

- Install updates automatically (recommended) – Lựa chọn này sẽ tự động cài đặt update khi có bản cập nhật mới từ Microsoft.

- Download updates but let me choose whether to install them – Lựa chọn này cho phép Windows tải các bản vá về nhưng chúng ta sẽ lựa chọn sẽ cập nhật những gì.

- Check for updates but let me choose whether to download and install theme – Kiểm tra các bản cập nhật và cho phép người dùng chọn tải về và cài đặt những bản vá nào.

- Nerver check for udpates (not recommended) – Không kiểm tra update.

4. Lựa chọn kiểu update cho phù hợp sau đó nhấn Ok và thoát khỏi Control Panel.

Vô hiệu hoá Windows Update

Để vô hiệu hoá tính năng Windows Update trong Windows 8, bạn chỉ cần thao tác giống như khi kích hoạt, nhưng ở bước 3 bạn sẽ lựa chọn Never Check for updates (not recommended). Và nhấn Ok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>