(+84) 463.28.7979

Kích hoạt tính năng Aero Glass-Style Transparency trong Windows 8


Tính năng Aero Glass đã biến mất trong Windows 8 nhưng nếu bạn thực sự nhớ Aero Glass, có một mẹo mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt lại các thanh tiêu đề cửa sổ trong suốt.

Thủ thuật này không làm việc hoàn hảo – các hiệu ứng mờ ảo đã được gỡ bỏ bởi Microsoft và đồ họa có thể xảy ra trong một số trường hợp.

Tương phản cao

Để kích hoạt hiệu ứng kính trong suốt, chúng tôi sẽ sử dụng màu sắc tương phản cao với chủ đề của các thiết lập của chủ đề khác.

Để bắt đầu, bấm chuột phải vào desktop và chọn Personalize.

Aero-Glass-Style

Để kích hoạt High Contrast White theme, click vào High Contrast White.

Aero-Glass-Style

Click tuỳ chọn Color ở phía dưới của cửa sổ Personalization.

Aero-Glass-Style

Để cửa sổ Color and Appearance mở – không bấm bất cứ điều gì trong đó. Kích chuột phải vào máy tính của bạn một lần nữa và chọn Personalize để mở một cửa sổ Personalization thứ hai.

Aero-Glass-Style

Trong cửa sổ Personalization thứ hai, nhấp vào một trong các chủ đề mặc định của Windows 8 để kích hoạt nó.

Aero-Glass-Style

Quay trở lại cửa sổ Color and Appearance để mở và nhấp vào nút Save changes.

Aero-Glass-Style

Bây giờ bạn sẽ có đường viền cửa sổ trong suốt. Đây không phải là Aero Glass – nó đầy đủ minh bạch, không một vệt mờ. Bạn cũng có thể thấy một số tham số đồ họa nếu bạn di chuyển cửa sổ. Tuy nhiên, đó là điều gần nhất chúng ta có thể nhận được để Aero Glass trên Windows 8.

Aero8Tuner

Bạn cũng có thể kích hoạt hiệu ứng này bằng cách sử dụng Aero8Tuner, được tạo ra bởi các nhà phát triển của Tuner khá phổ biến cho Windows 7. Thật không may, Aero8Tuner không có nhiều tùy chọn như Aero Tuner. Microsoft đã bỏ nhiều tính năng Aero trong Windows và nó không phải là có thể kích hoạt lại chúng – Aero8Tuner chỉ cho phép bạn thay đổi các thiết lập được ẩn trong Windows.

Sử dụng Aero8Tuner, bạn có thể dễ dàng kích hoạt các lực lượng tùy chọn chế độ tương phản cao để cho phép sự minh bạch mà không sử dụng các chủ đề lừa tương phản cao. Tuy nhiên, nó sẽ không làm việc tốt hơn so với việc thực hiện nó bằng tay.

Bạn cũng có thể sử dụng Aero8Tuner để thiết lập một cửa sổ tùy chỉnh màu sắc – bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích, thậm chí cả những màu Windows không cung cấp.

Aero8Tuner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>