(+84) 463.28.7979

Kích hoạt và vô hiệu hoá tính năng Jump List History Log trong Windows 8


Thuộc tích thanh tác vụ Windows 7 có chứa một tab gọi là Start Menu, nó có nghĩa là để cung cấp các tùy cho phép lưu lịch sử mở gần đây. Trong Windows 8 tab này đã được thay thế bằng một tab Jump list. Tab này cho phép lưu lịch sử mở gần đây. Trong bài này tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để kích hoạt và vô hiệu hóa History log này. Bằng cách vô hiệu hóa bản ghi này, bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của bạn trên máy tính chia sẻ.

Sử dụng tuỳ chọn “Number of items to display in Jump Lists”, ngoài ra, bạn có thể lựa chọn số lượng Item có thể xem trong Jump List. Để kích hoạt Jump List History log, bạn cần phải lựa chọn 2 tuỳ chọn: “Store recently opened programs” và  “Store and display recently opened items in Jump list”.

Jumplist

Và nếu bạn muốn vô hiệu hoá, bạn chỉ cần bỏ chọn 2 tuỳ chọn này.

Tab Jump List có thể chứng minh hữu ích cho người dùng máy tính bảng Windows 8 dường như đã được tạo ra đặc biệt giữ trong tâm trí các nhu cầu thay đổi tổ chức của bàn tay người sử dụng thiết bị được di chuyển ra từ máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Enjoy!

Theo WindowsClb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *