(+84) 463.28.7979

Lưu và phục hồi các thiết lập Microsoft Office


Đã bao nhiêu lần bạn di chuyển đến một máy tính mới và mất tất cả các thiết lập nhỏ trong Word hoặc Excel mà bạn đã tinh chỉnh một cách hoàn hảo?

Tin tốt là rằng bạn có thể dễ dàng lưu và khôi phục lại các thiết lập Microsoft Office của bạn và thậm chí chuyển sang máy tính khác.

Để mở Wizard, bạn vào Start \ Programs \ Microsoft Office \ Microsoft Office Tools \ Microsoft Office 2003 Save My Settings Wizard.

Microsoft Office 2010

Chọn Lưu các cài đặt từ máy tính này và nhấn Next.

Microsoft Office 2010

Trong cửa sổ này, bạn sẽ quyết định nơi bạn muốn để lưu trữ các thiết lập bằng cách gõ đường dẫn trực tiếp hoặc duyệt đến vị trí. Windows sẽ lưu tất cả các thiết lập của bạn vào một tập tin duy nhất. Hãy nhớ nơi bạn lưu tập tin này khi bạn muốn khôi phục các thiết lập của bạn. Nhấp vào Finish.

Microsoft Office 2010

Trong khi Windows tập hợp tất cả các thiết lập của Office của bạn, thanh tiến trình sẽ bật lên.

Microsoft Office 2010

Sau khi sao lưu hoàn tất, bạn sẽ nhận được màn hình xác minh sau đây. Nếu tất cả mọi thứ có vẻ chính xác nhấp chuột vào Exit.

Microsoft Office 2010

Nếu bạn di chuyển đến một máy mới, nó sẽ là một ý tưởng tốt để lưu các tập tin vào một ổ đĩa flash hoặc một nơi nào đó dễ dàng truy cập từ máy tính mới.

Để khôi phục lại các thiết lập vào máy tính mới của bạn (đã cài đặt Office), mở Wizard tương tự và chọn “Restore previously saved settings to this machine“. Đây là lý do tại sao nó là một ý tưởng tốt để ghi lại nơi bạn đã lưu các thiết lập nếu trên cùng một mạng.

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *